Numer:  Hasło: 

A A A

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

radanadzorcza@sm-energetyk.pl

1. Krawiec Ireneusz - Przewodniczący RN
2. Ruth Paweł - Z-ca Przewodniczącego RN
3. Kurteczko Stanisław - Członek RN
4. Małecka Róża - Członek RN

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Małecka Róża - Przewodnicząca Komisji
2. Kurteczko Stanisław - Członek Komisji
3. Ruth Paweł - Członek Komisji

Skład Komisji Przetargowej

1. Kurteczko Stanisław

Strefa zastrzeżona dla zalogowanych użytkowników.


Numer:  Hasło: 

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ


26.07.2021 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej od godziny 16.30


30.08.2021 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej od godziny 16.30


27.09.2021 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej od godziny 16.30


25.10.2021 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej od godziny 16.30


29.11.2021 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej od godziny 16.30


20.12.2021 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej od godziny 16.30Poprzednia strona: Walne Zgromadzenie Następna strona: Zarząd