Numer:  Hasło: 

A A A

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

radanadzorcza@sm-energetyk.pl

1. Kurteczko Stanisław - Przewodniczący RN
2. Krawiec Danuta - Z-ca Przewodniczącego RN
3. Gall Krzysztof - Członek RN
4. Małecka Róża - Członek RN
5. Sirak Ryszard - Członek RN

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Małecka Róża - Przewodnicząca Komisji
2. Gall Krzysztof - Członek Komisji
3. Krawiec Danuta - Członek Komisji
4. Kurteczko Stanisław - Członek Komisji
5. Sirak Ryszard - Członek Komisji

Skład Komisji Przetargowej

1. Gall Krzysztof - Przewodniczący Komisji
2. Sirak Ryszard - Członek Komisji

Strefa zastrzeżona dla zalogowanych użytkowników.


Numer:  Hasło: 

POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

I DYŻURY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ24.07.2023 r. Dyżur Gniewino w godzinach 16.00 do 17.00 Krzysztof Gall

31.07.2023 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej od godziny 11.0028.08.2023 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej od godziny 11.0018.09.2023 r. Dyżur Gniewino w godzinach 16.00 do 17.00 Ryszard Sirak

25.09.2023 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej od godziny 11.0030.10.2023 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej od godziny 11.0020.11.2023 r. Dyżur Gniewino w godzinach 16.00 do 17.00 Róża Małecka

27.11.2023 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej od godziny 11.0018.12.2023 r. Posiedzenie Rady Nadzorczej od godziny 11.00
Poprzednia strona: Walne Zgromadzenie Następna strona: Zarząd